Dominic van Eys Martine Muller Niels van der Nat Koos Frederiks Louis van der Meijden

FOUNDERS

ir. Dominic van Eys.
Studeerde Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft, specialisatie architectuur en functionele analyse.
Specialisatie: architectuur, functionele analyse en renovatie.

ir. Martine Muller.
Studeerde interieurarchitectuur en omgevingsvormgeving (diploma Cum-Laude) aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten te ís Gravenhage. Aansluitend voltooide zij Technische Universiteit Delft, afdeling Bouwkunde, specialisatie architectuur.
Specialisatie: integratie van architectuur, interieurarchitectuur en omgevingsvormgeving. Duurzaamheid, levensloopbestendigheid en restauratie.

Niels van der Nat.
Studeerde interieurarchitectuur aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten te ís Gravenhage.
Specialisatie: interieurarchitectuur, functionele analyse, kleuren- en materialenkennis.

Koos Frederiks.
Studeerde interieurarchitectuur (diploma Cum-Laude) aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten te ís Gravenhage.
Specialisatie: interieurarchitectuur, bouwkundige analyse, renovatie en verbouw.