WHAT MAKES YOUR NEW VILLA DIFFERENT?

Kwaliteit van architectuur, interieurarchitectuur, tuin- en landschapsontwerp vereist een gedegen kennis van
bouwen, construeren en detailleren. Alsmede kennis van vigerende normen, wet- en (bouw)regelgeving.
Villasolutions heeft de vaardigheid om bouwkundige beginselen en vereisten met creativiteit en moderne technieken
te verwerven tot aansprekende resultaten.
Hierbij wordt op alle niveaus met partijen gecommuniceerd; opdrachtgevende en samenwerkende disciplines zoals
constructie, installatietechnische-, bouwfysische- en domotica adviseurs.

Wij maken het verschil door een goede ondersteuning in het enorm belangrijke voortraject van de bouw van
uw persoonlijke villa. In het voortraject wordt het verschil gemaakt tussen standaard en succes.
Na overeenstemming over het totaalontwerp wordt het plan ter voorbereiding van aanbesteding en realisatie
compleet technisch uitgewerkt. Voor zowel exterieur-, interieur- en terreininrichting wordt het gehele spectrum van
architecturale diensten verzorgd, met inbegrip van tekenwerk, vergunningen, planning, programmering en
begeleiding bij de aanbesteding.

Om het totaalontwerp van villa en kavel te kunnen waarborgen blijft Villasolutions ook in de uitvoeringsfase betrokken
bij het project. Open en transparante aansturing zorgen ervoor dat uitvoerende partijen voorbereid zijn op hun taak
en deze op de juiste wijze uitvoeren.